Leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en OneplusOne B.V. tenzij daar uitdrukkelijk in een overeenkomst van wordt afgeweken.

De algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk.

Download hier de algemene leveringsvoorwaarden